สนใจติดต่อสอบถาม
Contact Us : 081-6893744

Line : @Sciosity

ขั้นตอนติดต่อช่างกับSciosity

ขั้นตอนการดำเนินการของเรา

  1. ทันทีที่คุณติดต่อเข้ามาที่ Sciosity เบอร์โทร 081-6893744 (คุณเพชรสุก) เพื่อขอทราบรายละเอียดและข้อมูล
  2. ช่างจะเข้าไปทำการวัดพื้นที่ พร้อมเสนอแบบและเสนอราคา
  3. นัดกำหนดวันเข้าไปติดตั้งงานตามแบบ ณ สถานที่ที่แจ้งรับบริการ
  4. ชำระเงินค่าใช้จ่ายตามราคาที่แจ้งไว้ ทั้งนี้อาจมีการเรียกเก็บค่ามัดจำเบื้องต้น กรณีที่มียอดชำระเงินจำนวนสูง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนติดต่อช่างกับSciosity

ขั้นตอนการดำเนินการของเรา ทันทีที่คุณติดต่อเข้ามาที่ Sciosity เบอร์โทร 081-6893744 (คุณเพชรสุก) เพื่อขอทราบรายละเอียดและข้อมูล ช่างจะเข้าไปทำการวัดพื้นที่ พร้อมเสนอแบบและเสนอราคา นัดกำหนดวันเข้าไปติดตั้งงานตามแบบ ณ สถานที่ที่แจ้งรับบริการ ชำระเงินค่าใช้จ่ายตามราคาที่แจ้งไว้ ทั้งนี้อาจมีการเรียกเก็บค่ามัดจำเบื้องต้น กรณีที่มียอดชำระเงินจำนวนสูง

Read More »